Mgr. HANA KREJČÍŘOVÁ 

Jsem absolventkou magisterského studia oboru fyzioterapie na FTK UP v Olomouci. Ve své profesi sleduji nejnovější terapeutické trendy a kontinuálně se v oboru vzdělávám.

 

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • 2001 - 2006: FTK UP Olomouc – magisterské studium, obor Fyzioterapie
 • 2008: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

 

ODBORNÁ PRAXE      

 • 2006 – 2018: FN v Ostravě – Porubě, specializace – Mezioborová ambulance pro fyzioterapii pacientů s vertebrogenními obtížemi
 • 2014 – 2016: NeuroFyz v Bruntále
 • 2017 – 2018: AFS Opava
 • 2018 - dosud: NZZ Fyzioterapie Hana Krejčířová

 

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ    

 • S-E-T: základní kurz, FN Ostrava (A. Hamáčková Pernicová), 2006
 • Reflexní zónová terapie na noze: základní kurz, škola H. Marquardt, Praha, 2007
 • Bazální programy ve fyzioterapii: A, B, Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov (J. Čápová), 2007
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu: Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov (J. Čápová), 2007
 • Základní principy metody R. Brunkow: SZZ Krnov (I. Špringrová-Palaščáková), 2007
 • Aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie s využitím principů metody R. Brunkow: NZZ Rehaspring, Čelákovice (I. Špringrová-Palaščáková), 2009
 • Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu: FN Ostrava (O. Čakrt, J. Jeřábek, M. Truc), 2008
 • Kurz terapie poruch dýchání – FN Ostrava (K. Burianová), 2009
 • Kineziologie-patokineziologie dolní končetiny a nohy: CMC Residence and Conference Inn, Čelákovice (I. Špringrová Palaščáková), 2009
 • Medical Taping Concept: FN Ostrava (W. Waters), 2010
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému: A-E, Prostřední Bečva (E. Janíková), 2011
 • Jóga v rehabilitaci: Hlavice (C. Farrelly), 2014
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu: Bruntál (F. Mareš), 2014
 • Neurodynamika – klinické využití: Olomouc (D. Smékal), 2015
 • Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS dle prof. Koláře): A-D, certifikovaná terapeutka, FN Motol Praha (P. Kolář a kol.), 2016
 • Refresh DNS - vyšší pozice: Praha (L. Oplatková, J. Demeková), 2017
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii: Bruntál (J. Urban), 2017
 • Refresh DNS - sport: Praha (P. Valouchová, L. Doubková), 2018
 • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové: Milovice (J. Malá, J. Jedličková), 2019
 • Jóga v rehabilitaci: Hlavice (M. Ježková), 2019
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace: on-line kurz (M. Volemanová), 2021
 • Jóga v rehabilitaci (pokročilí): Hlavice (M. Ježková), 2021
 • Neuro-vývojová stimulace Marjy Volemanové: Opava (M. Volemanová), 2021
 • Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta: Ostrava (V. Kristková, T. Zemánek, M. Kalmanová), 2022
 • Diagnostika a terapie závratí: Bruntál (O. Čakrt), 2023
 • Instruktor Jógy: Praha (Power Yoga Akademie s.r.o.) 2020

 

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE

 • Vojtova metoda: A, v rámci magisterského studia
 • Respirační fyzioterapie: Ostrava (L. Smolíková), 2006
 • Využití vývojové kineziologie při léčbě hybných poruch: Ostrava (P. Kolář), 2007
 • Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii: Ostrava (P. Dobešová), 2010
 • Bosá chůze a její vliv na pohybový aparát: Frýdek-Místek (L. Klimpera), 2017
 • Fototerapeutické náplasti firmy LifeWave (Terapeuté na vlně): webináře, odborný seminář: 2021, 2022
 • Homeopatické vzdělávání pro zdravotnické profese - I. cyklus: Homeopatická Lékařská Asociace, 2022
 • účast na řadě dalších odborných seminářů a konferencí v rámci postgraduálního vzdělávání
 • účast na odborných stážích

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • Cílená kinezioterapie po operaci bederní páteře z časového hlediska a příklad jejího efektu na konkrétní pacientce – Holaňová R., Fedáková H. (Krejčířová H.), Paleček T., Rehabilitácia, 2009

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • Fyzioterapie vertebroalgického pacienta v souvislosti se spondylochirurgickou operací – Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Lázně Darkov, 2008; VI. Košické vertebrologické dny, Košice, 2008
 • Specifika fyzioterapie po operaci bederní páteře – Výroční kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti, Liberec, 2008
 • Cílená kinezioterapie po spondylochirurgické operaci bederní páteře – Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Lázně Darkov, 2009, VII. Košické vertebrologické dny, Košice, 2009
 • Přístup v rámci kinezioterapie po operaci krční páteře – Košické vertebrologické dny, Košice, 2010
 • Cílená kinezioterapie po operaci bederní páteře – Odborný seminář v rámci 50. výročí založení Fyziatricko-rehabilitačního oddělení, Svidník, 2013
 • Uplatnění principu posturální ontogeneze v kinezioterapii pacientů s VAS – multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium, Soláň, 2014

 

SPOLUAUTORSTVÍ V PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI

 • Časový aspekt kinezioterapie po operaci bederní páteře – Mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, Brno, 2009, III. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Lázně Darkov, 2010
 • Kinezioterapie a terapie na posturografu u pacienta po operaci bederní páteře – kazuistika – Košické vertebrologické dny, Košice, 2011
 • Aspekty ovlivňující efekt operace páteře – Podbánské, 2010
 • Time aspect of kineziotherapy after surgery of lumbal spine - poster, Joint Meeting of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies, Garmisch-Partenkirchen, Německo, 2010
 • Dynamické testování hlubokého stabilizačního systému páteře u pacientů s VAS – V. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium, Soláň, 2014

 

SPOLUPRÁCE V RÁMCI MULTIDISCIPLINÁRNÍHO PŘÍSTUPU: