VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Podrobné vstupní vyšetření pro zjištění příčiny obtíží a stanovení následného terapeutického postupu

Diagnostika klenby nohy s využitím podoskopu

MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Ošetření funkčních změn v měkkých tkáních (kůže, podkoží, fascie, svaly…), ošetření jizev, uvolnění kloubních blokád

CÍLENÁ KINEZIOTERAPIE

Terapie cílená k ovlivnění příčiny obtíží

Terapie směřující ke zmírnění svalových dysbalancí (a tím také přetížení měkkých tkání a kloubů) prostřednictvím optimalizace svalové koordinace

Pozitivní ovlivnění pohybových vzorů v centrálním nervovém systému vedoucí ke zlepšení stability a funkční centrace jednotlivých segmentů těla (a tím také ekonomiky pohybu)

Zlepšení kontroly a prožitku pohybu, schopnosti vnímání těla, relaxace a izolovaných pohybů

Metody vycházející z principů vývojové kineziologie (a jejich vzájemná kombinace): Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) dle prof. Koláře, Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové a další - v souladu s využitím prvků Jógy

Využívání pomůcek pro zesílení účinku terapie: Thera-Bandy, labilní plochy, míče, S-bally, jógové pásy ...

KINEZIOTAPING

Využití elastických pásek ke zlepšení funkce tkání

FOTOTERAPEUTICKÉ NÁPLASTI (LIFEWAVE)

Fototerapeutické náplasti pomáhají obnovovat průtok energie v postižených tkáních a meridiánech (princip vycházející z TČM)

Využití nanokrystalů - jejich specifické frekvence záření (dle typu náplasti) podporují fyziologické děje v organismu. Zdrojem energie pro náplasti je infračervené záření z vlastních tkání lidského těla

Aplikace náplastí - v místě bolesti a/nebo na akupunkturní body