Služby

Fyzioterapie dospělých

Fyzioterapie dětí

Fyzioterapie sportovců

Poradenství

 

Číst více ...

Provozní doba

Pondělí 7:00 - 14.00
Úterý 7:00 - 15.00
Středa 13:00 - 19.00
Čtvrtek 7:00 - 15.00
Pátek 7:00 - 14.00

Metody

Vstupní diagnostika

Měkké a mobilizační techniky

Cílená kinezioterapie

Kineziotaping

 

Číst více ...

Fyzioterapie v Opavě

 • Nestátní zdravotnické zařízení
 • Cílená fyzioterapie
 • Individuální přístup
 • Multidisciplinární spolupráce
 • Komplexnost
 • Aktivní spolupráce

Těším se na vzájemnou spolupráci

 

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Podrobné vstupní vyšetření pro zjištění příčiny obtíží a stanovení následného terapeutického postupu

Diagnostika klenby nohy s využitím podoskopu

MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Ošetření funkčních změn v měkkých tkáních (kůže, podkoží, fascie, svaly…), ošetření jizev, uvolnění kloubních blokád

CÍLENÁ KINEZIOTERAPIE

Terapie cílená k ovlivnění příčiny obtíží

Terapie směřující ke zmírnění svalových dysbalancí (a tím také přetížení měkkých tkání a kloubů) prostřednictvím optimalizace svalové koordinace

Pozitivní ovlivnění pohybových vzorů v centrálním nervovém systému vedoucí ke zlepšení stability a funkční centrace jednotlivých segmentů těla (a tím také ekonomiky pohybu)

Zlepšení kontroly a prožitku pohybu, schopnosti vnímání těla, relaxace a izolovaných pohybů

Metody vycházející z principů vývojové kineziologie (a jejich vzájemná kombinace): Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) dle prof. Koláře, Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové, ACT dle I. Špringrové atd. v souladu s využitím prvků Jógy

Využívání pomůcek pro zesílení účinku terapie: Thera-Bandy, labilní plochy, míče, S-bally…

KINEZIOTAPING

Využití elastických pásek ke zlepšení funkce tkání

 

 

FYZIOTERAPIE DOSPĚLÝCH

 • Individuální a cílený přístup pro maximální efektivitu péče
 • Multidisciplinární spolupráce
 • Terapeutické sezení 50 min
 • Aktivní přístup ke zdraví

DIAGNOSTIKA – TERAPIE - PREVENCE

 • Akutní i chronické bolestivé stavy páteře
 • Vadné držení těla
 • Funkční potíže pohybového aparátu
 • Úponové bolesti
 • Bolesti nohou, hallux valgus ...
 • Ortopedická onemocnění
 • Skoliózy
 • Poúrazové stavy
 • Dysfunkce čelistního kloubu
 • Cervikální vertigo, bolesti hlavy
 • Neurologická onemocnění
 • Preventivní péče
 • Individuální praxe jógových pozic (ásan) a jejich propojení s vývojovou kineziologií

FYZIOTERAPIE DĚTÍ (od 5ti let věku)

DIAGNOSTIKA – TERAPIE - PREVENCE

 • Vadné držení těla
 • Skoliózy
 • Plochonoží
 • Valgózní kotníky
 • Poúrazové stavy
 • Prevence jednostranné zátěže a sportovního přetížení
 • Dyspraxie, sensorické a percepční poruchy
  • spolupráce s Fyzio Beskyd ve Frýdku-Místku (www.fyziobeskyd.cz) - Mgr. Tomáš Zemánek

FYZIOTERAPIE SPORTOVCŮ 

 • Individuální a cílený přístup pro maximální efektivitu péče
 • Multidisciplinární spolupráce
 • Terapeutické sezení 50 min
 • Aktivní přístup ke zdraví

 DIAGNOSTIKA – TERAPIE – PREVENCE – REGENERACE

 • Terapie poúrazových stavů a sportovních zranění s postupným návratem do plné zátěže
 • Úponové bolesti
 • Prevence a kompenzace stereotypní a jednostranné sportovní zátěže
 • Prevence vzniku zranění
 • Zlepšení kvality koordinace s individuálním cílením k danému sportu
 • Terapeutické vedení k efektivnějšímu a zdravějšímu tréninku
 • Techniky strečinku
 • Kineziotaping
 • Využití prvků jógy k vyvážení síly a pružnosti, aktivity a relaxace
 • Spolupráce se sportovními kluby

PORADENSTVÍ 

 • Ergonomie práce
 • Úprava pohybových stereotypů
 • Režimová opatření
 • Kompenzace jednostranné profesní zátěže
 • Kompenzační pohybové aktivity